Sıvı Yük Elleçleme Simülatörü

Uygulama Alanları:
Yük İşlemleri&Gemi Stabilitesi ve Tanker İşlemleri Derslerinin uygulamarında ayrıca Bitirme Tezi çalışmalarında kullanılmaktadır

Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi;
Yüklerin ve yük işlemlerinin trim ve stabiliteye etkisi, Gemilerdeki balast operasyonları.

Tanker İşlemleri;
Tankerle ve tanker işlemleri, Petrol tankerlerinde yük işlemleri, Kimyasal madde tankerlerinde tank temizliği, kirlilik denetimi ve yük işlemleri, Sıvılaştırılmış gaz tankerlerinde yük işlemleri, Tankerlerde yük, yıkama ve inert gaz devreleri.

Mevcut Altyapı / Ekipman:
TRANSAS SIVI YÜK ELLEÇLEME SİMÜLATÖRÜ
Monitörler
Projeksiyonlar
Yazıcılar
Sıvı Yük Elleçleme Simülatörü yazılımı