Seyir, Harita, Teknik Resim Laboratuvarı

Uygulama Alanları:
Seyir, Vardiya Standartları, Teknik Resim uygulamalarının yanı sıra Bitirme Tezi çalışmalarının yapılabildiği laboratuarlardır.
Seyir; Denizde mesafe ve yön kavramı, Seyirde kullanılan araç-gereç, harita ve neşriyat, Pusulalar ve pusula kullanımı, Kıyı seyri, mevki koyma yöntem ve çeşitleri, matematiksel seyir yöntemleri, Akıntı seyri ve gel-git hesapları, Göksel seyir, Büyük daire seyri.
Vardiya Standartları; Çatışmayı önleme kuralları, Etkin köprüüstü takım çalışması.
Teknik Resim; Teknik resim çizimleri, Farklı özellikteki gemiler ile bu gemilerde bulunan elemanların planlarının yorumlanabilmesi için gerekli bilgiler vb. uygulamaların yapılmasına olanak sağlar.

Mevcut Altyapı / Ekipman:
SEXTANT
Açı Ölçer, Paralel Cetvel, Pergel, Kerteriz Ölçerler, Hesap Makineleri Seyir Haritaları vb.)