Program Koordinatörleri

Program Koordinatör
Bologna Koordinatörlüğü Doç. Dr. Şengül ŞANLIER UÇAK
Erasmus Koordinatörlüğü Arş. Gör. Dr. Ozan BAYAZİT
Farabi Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÇELİK MAŞALACI
Mevlana Koordinatörlüğü Araş. Gör. Dr. Serap GÖKSU
Engelli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Orkun Burak ÖZTÜRK
Uluslararası Öğrenci Temsilcisi Doç. Dr. Erkan ÇAKIR