Program Koordinatörleri

Program Koordinatör
Bologna Koordinatörlüğü Doç. Dr. Şengül ŞANLIER UÇAK
Erasmus Koordinatörlüğü Doç. Dr. Bünyamin KAMAL
Farabi Koordinatörlüğü Araş. Gör. Dr. Burcu ÇELİK MAŞALACI
Mevlana Koordinatörlüğü Araş. Gör. Dr. Serap GÖKSU
Engelli Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Orkun Burak ÖZTÜRK
Uluslararası Öğrenci Temsilcisi Doç. Dr. Erkan ÇAKIR