Köprüüstü ve Arpa Radar Simülatörü

Uygulama Alanları:
Seyir, Gemi manevrası, Vardiya Standartları, Gemicilik ve Denizde Güvenlik Derslerinin uygulamalarında ayrıca Bitirme Tezi çalışmalarında kullanılmaktadır

Seyir;
Denizde mesafe ve yön kavramı, Seyirde kullanılan araç-gereç, harita ve neşriyat, Pusulalar ve pusula kullanımı, Kıyı seyri, mevki koyma yöntem ve çeşitleri, matematiksel seyir yöntemler, Akıntı seyri ve gel-git hesapları, Göksel seyir, Büyük daire seyri.

Vardiya Standartları;
Çatışmayı önleme kuralları bilgisi, Etkin köprüüstü takım çalışması işlemleri.

Gemi manevrası;
Dönme çemberleri ve durma mesafeleri, Gemi kullanmada rüzgar ve akıntının etkileri, Çökme sığ su etkisi ve benzeri etkiler, Demirleme ve halat manevraları, Yanaşma ve kalkma, Trafik ayrım düzeni ve VTS’lerde manevra.

Gemicilik;
Dümen tutma

Denizde Güvenlik;
Denize düşen kişiyi kurtarma manevraları, Çatışma, oturma ve hasar kontrolü, Arama ve kurtarma vb.

Mevcut Altyapı / Ekipman:
TRANSAS KÖPRÜÜSTÜ ve ARPA RADAR SİMÜLATÖRÜ
Simülatör konsolu
Full Bridge Simulatör yazılımı
140° Görsel Seyir İmkanı Sunan Projeksiyonlar,
Faximile alıcısı,
Birçok Elektronik Seyir Aygıtının Kullanılabilmesine Olanak Sağlayan Monitörlerler