GMİM Birim Akademik Teşvik (Vakıf Ortak) Başvuru Değerlendirme Komisyonu

 Başkan Doç. Dr. Erhan ÇİLOĞLU
 Üye Doç. Dr. Sezai KÜTÜK
 Üye Öğr. Gör. Şevki KUTAY