GMDSS Simülatörü

Uygulama Alanları:
Denizde Haberleşme, Seyir, Denizde Güvenlik Derslerinin uygulamasında ayrıca Bitirme Tezi çalışmalarında kullanılmaktadır

Denizde Haberleşme;
Telsizle sesli haberleşme, Küresel denizde tehlike ve güvenlik haberleşme sistemi (GMDSS) kullanımı, Cospas-Sarsat uydu sistemi ve Inmarsat sisteminin kullanımı.

Seyir;
Telsiz seyir yardımcılar, sembolleri, ve kitapları, seyir sırasında yapılacak emniyet, tehlike ve ivedilik haberleşmelerinin yapılması.

Vardiya Standartları;
Çatışmayı önleme kuralları uyarınca kara ve gemilerle haberleşme.

Denizde Güvenlik;
Arama ve kurtarma, tele sağlık hizmetlerinin alınma yöntemleri, telsizle tıbbi öneri, EPIRP ve SART cihazlarının kullanımı vb.

Mevcut Altyapı / Ekipman:
TRANSAS GMDSS SİMÜLATÖRÜ
Monitörler (19” LCD),
Projeksiyonlar,
Yazıcılar,
Faximile alıcısı,
GMDSS Simülatör konsolu ve GMDSS Simulatör (TRANSAS) yazılımı