Genel Bilgiler

2009 yılında kurulan Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi; denizcilik sektöründe evrensel düşünen, araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, denizcilik örf ve adetlerine sahip çıkan gemi adamları yetiştirmeyi; sürdürülebilir bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlayan, teorik bilgi yanında uygulamaya yönelik alt yapı ile donanmış, İngilizce okuyup yazabilen, iyi bilgisayar kullanabilen, sektörüyle ilgili güncel sorunları izleyebilen ve çözüm üretme becerisine sahip, proje üretme, hazırlama, uygulama niteliği olan, ekip çalışmasına yatkın, kendine güvenen ve rekabete hazır, dürüst, mesleğini seven ve insana saygılı elemanlar yetiştirmeyi kendisine görev edinmiştir.

Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi 2009-2010 eğitim öğretim yılında Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfına öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği gemilerin verimli bir şekilde çalıştırılmasından ve işletilmesinden sorumlu, deniz işletmelerinin teknik kadroları ile işletmeci kadroları arasındaki ilişkiyi düzenleyen, limanda deniz ticareti ile ilgili işleri yürüten bir mühendislik dalıdır. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisleri, deniz işletme şirketlerinde, liman ve liman işletme kuruluşlarında, uluslararası sularda çalışan acente ve şirketlerde, denizcilikle ilgili sigorta ve finans kuruluşlarında, belli staj dönemi sonucunda Kaptan ve Gemi Makine Mühendisi olarak gemilerde, denizcilikle ilgili her türlü alanda çalışabilirler.

Fakültemiz, bir yıl süreli İngilizce hazırlık eğitiminin ardından dört yıllık lisans düzeyinde eğitim vermektedir.