Gemi Terk Eğitim Merkezi

Uygulama Alanları:
Denizde Güvenlik Dersinin Uygulama Eğitimi;
Gemiyi terk talimlerinin organizasyonu
Gemiyi terk talimlerinin uygulanması
Can kurtarma araçlarının kullanılması
Can filikaları ve kurtarma botlarının denize indirme cihaz ve donanımlarının kullanılması

Mevcut Altyapı / Ekipman:
Kapalı Tip Can filikası (19 kişilik SOLAS Sertifikalı)
Can Filikasına Ait (SOLAS’a uygun) Ekipmanlar
Çift Kollu Elektrikli Matafora (4,5 ton Kaldırma kapasiteli)