GMİM Birim Vakıf Akademik Teşvik Başvuru Değerlendirme Komisyonu

 Başkan Dr. Öğretim Üyesi Erhan ÇİLOĞLU
 Üye Doç. Dr. Sezai KÜTÜK
 Üye Öğr. Gör. Şevki KUTAY