Fakülte Staj Komisyonu

Başkan Doç. Dr. Şengül ŞANLIER UÇAK
Üye Dr. Öğretim Üyesi İdris TURNA
Üye Dr. Öğretim Üyesi Muhammet AYDIN
Üye Dr. Öğretim Üyesi Orkun Burak ÖZTÜRK
Üye Dr. Öğretim Üyesi Şaban Emre KARTAL
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÇELİK MAŞALACI
Üye Öğr. Gör. Ahmet Emre PİRİM
Üye Öğr. Gör. Şevki KUTAY
Üye Araş. Gör. Dr. Serap GÖKSU
Üye Arş. Gör. Ömer Sinan ŞAHİN 
Üye Araş. Gör. Özgür DAL