Eğitim Amaçlarımız

Öğrencilerimiz; Denizcilik sektöründe evrensel düşünen, hem evrensel hem de yerel uygulayabilen, araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, denizcilik örf ve adetlerini bilen bireyler olarak mezun olacaklardır