DUİM Birim Akademik Teşvik (Vakıf Ortak) Başvuru Değerlendirme Komisyonu

 Başkan Doç. Dr. Şengül ŞANLIER UÇAK
 Üye Doç. Dr. İlhan YANDI
 Üye Dr. Öğr. Üyesi Muhammet AYDIN