DUİM Birim Akademik Teşvik (Vakıf Ortak) Başvuru Değerlendirme Komisyonu

 Başkan Doç. Dr. Şengül ŞANLIER UÇAK
 Üye Doç. Dr. Mehmet KAPTAN
 Üye Doç. Dr. Erkan ÇAKIR