Birim Vakıf Akademik Teşvik Başvuru Değerlendirme Komisyonu

 Başkan Doç. Dr. Şengül ŞANLIER UÇAK
 Üye Doç. Dr. İlhan YANDI
 Üye Doç. Dr. Sezai KÜTÜK
 Üye  
 Üye Öğrenci Temsilcisi)