Birim Kalite Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi İdris TURNA
Üye Doç. Dr. Şengül ŞANLIER UÇAK
Üye Doç. Dr. Erhan ÇİLOĞLU
Üye Doç. Dr. Erkan ÇAKIR (Temsilci)
Üye Doç. Dr. Bünyamin KAMAL
Üye Öğr. Gör. Ahmet Emre PİRİM
Üye Araş. Gör. Dr. Burcu ÇELİK MAŞALACI
Üye Araş. Gör. Dr. Ozan BAYAZİT
Üye Fak. Ser. Huriye DENİZ