Akademik Danışmanlar

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Danışman Listesi
 
Sınıfı Danışman Ünvanı, Adı ve Soyadı
1 Arş. Gör. Dr. Ozan BAYAZİT
2 Arş. Gör. Dr. Burcu ÇELİK
3 Dr. Öğr. Üyesi Erkan ÇAKIR
4 Doç. Dr. İlhan YANDI