Yüksek Lisans Programımıza YÖK’ten Onay

14 Ağustos 2023 Pazartesi

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans programı açılması ile ilgili talebimiz Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun bulunmuştur. Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi olarak yürüttüğümüz kaliteli lisans eğitimin yanı sıra açılan lisansüstü programı, denizcilik eğitimi yapan Yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı olan akademik personelin yetiştirilmesine ve Fakültemiz bünyesinde yürütülecek olan bilimsel araştırmaların nitelik ve nicelik olarak da artmasına katkı sağlayacaktır. Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programının Ülkemize, Üniversitemize ve Fakültemize hayırlı olmasını dileriz.