Öğrenci Alım Prosedürü

06 Haziran 2018 Çarşamba

ÖĞRENCİ ALIM PROSEDÜRÜ

1. KAPSAM
 
Bu prosedür, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi’ne kayıt yaptıracak öğrencileri kapsar.
 
 
2. AMAÇ
 
Bu prosedürün amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi’ne kayıt yaptıracak olan öğrencilerin izleyeceği yolu belirlemektir.
 
 
3. SORUMLULAR
 
Bölüm Başkanları
Kalite Koordinatörü
Kalite Koordinatörü Yardımcısı
 
 
4. REFERANSLAR
 
Gemiadamları Yönetmeliği
ÖSYM Tercih Kılavuzu
Erkek/Bayan Aday Beden Yeterlilik ve Mülakat Formu (Ek.7/8)
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Öğretim Mevzuatı
 
 
5. KAYITLAR
 
Öğrenci Dosyaları
ÖSYM Sınav Sonuç Belgeleri
Öğrenci Transkriptleri
 
 
6. UYGULAMA
 
6.1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Lisans Programları
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi’ne kayıt olacakların izleyeceği yol aşağıdaki sıralamaya göre yapılır;
 
 • ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi lisans programlarının tercih edilerek kazanılması.
 • Beden yeterlilik ve mülakat sınav tarihinin duyurulması.
 • Ön kaydın Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılması.
 • Sınava geleceklere sınav koşullarının ve yerinin bildirilmesi.
 • Ön kayıt yaptıran öğrencilerin listesinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınması.
 • Sınav Komisyonunun oluşturulması.
 • Beden Yeterliliği sınavının yapılması.
 • Mülakatın yapılması.
 • Değerlendirme, Sınav Sonuçlarının ilanı ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi, öğrencilerin kesin kayıtlarının yapılması.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

BEDEN YETERLİLİK VE MÜLAKAT PROSEDÜRÜ
 
 1. KAPSAM
                    
              Bu prosedür, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi’ne kayıt olacak olan öğrencileri kapsar.
 
 
2. AMAÇ
 
              Bu prosedürün amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi’ne kayıt yaptıracak olan öğrencilerin Beden Yeterlilik ve Mülakat Sınavının yapılışını belirlemektir.
 
 
3. SORUMLULAR
 
              Bölüm Başkanları
              Kalite Koordinatörü
              Kalite Koordinatörü Yardımcısı
 
 
4. REFERANSLAR   
 
              Gemiadamları Yönetmeliği
              ÖSYM Tercih Kılavuzu (Özel Koşullar ve Açıklamalar: Bk. 16, 17, 21, 32, 86, 294)
              Erkek/Bayan Aday Beden Yeterlilik ve Mülakat Formu (Ek.07/08)
 
 
5. KAYITLAR
 
                     Öğrenci Dosyaları
 
6. UYGULAMA
 
       Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi’ni kazanan aday öğrencilerin okulumuza kesin kayıt yaptırmadan önce “Beden Yeterlilik ve Mülakat Sınavı”na girmeleri gerekmektedir. Beden Yeterlilik ve Mülakat Sınavı ÖSYM kılavuzunda okulumuzla ilgili 294. Maddede açıkça belirtilmiştir (Bk.294. Bu programa alınacak öğrencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve denize dayanıklı olma durumlarına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunları olmadığını, kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ile belgelemeleri gerekir. Ayrıca programa alınacak öğrencilerin dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmaması; renk körü ve şaşı olmaması, her iki kulağının arızasız olması gerekir. Adayların Gemiadamları Yönetmeliğinin Gemiadamı Olabilme Koşulları ile ilgili tüm yasal koşulları sağlamaları, “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi”ni yapılacak olan mülakat ve beden yeterliliği testinden önce önkayıtta ibraz etmeleri, önkayıttan sonra yapılacak mülakat ve beden yeterliliği testinde başarılı olmaları gerekir. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; kayıt yapıldığı yılın 1 Temmuz tarihi itibariyle 24 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); reşit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öğrencilerde 1,65 m’den, kız öğrencilerde ise 1,60 m’den az olmamak; Beden Kütle Endeksi testi sonucunun 18,5-29,9 aralığında olması gerekir. Öğrenciler, Hazırlık Sınıfından sonra üniforma giymek zorundadırlar. Üniformalarının temini öğrencilere aittir.).
 
              Sınavın yapılacak olduğu gün ve saat sınav tarihinden en az 15 gün önce okulumuzun internet sitesinden yayınlanır.
 
              Sınav Ön Sağlık Kontrolü, Beden Yeterliliği ve Kişilik Testi olmak üzere 3 kısımdan oluşur.
 
       Ön Sağlık Kontrolünde adayın fiziksel görünümü, Beden Kütle Endeksi, düztabanlık, yürüme şekli, leke, yanık, yara izi, vücutta sakatlık, vücut görüntüsünde anormallik, anormal zayıflık, şişmanlık v.b. durumları kontrol edilir.
 
       Beden Yeterlilik kısmında adayların mekik, şınav, barfiks, durarak ileriye atlama, koşu gibi genel durumları incelenmektedir. Bu sınava gelirken adayların spor ayakkabısı ve uygun giysileri yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
 
       Sınavın Kişilik Testi kısmında Sınav Komisyonu tarafından görüşme yoluyla adayın genel görünüş, aile yapısı, gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılık, ikna gücü, çok yönlü düşünme, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, konuşma kusurları, psikolojik yapısı, denizcilik mesleğine uygunluğu, mesleğin gerektirdiği zorlukları aşabilme yetisi, liderlik vasıfları, dürüstlüğü, terbiyesi,  görgüsü, denizcilik sevgisi, mesleğe yönelik istekliliği tespit edilerek puanlanır.
 
       Beden Yeterlilik ve Mülakat Sınavı “Erkek/Bayan Aday Beden Yeterlilik ve Mülakat Formu”nda belirtilen şekilde 100 tam puan üzerinden değerlendirilmekte ve 70 puan alan aday öğrenci başarılı sayılmaktadır. Bu form sınav komisyonu tarafından imzalanır ve sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
 
       Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi’ne kayıt olacakların izleyeceği yol ve Beden yeterliliği ve Mülakat Sınavları aşağıdaki sıralamaya göre yapılır.
 
 • Beden Yeterliliği ve Mülakat sınav tarihinin duyurulması.
 • Sınava geleceklere sınav koşullarının ve yerinin bildirilmesi.
 • Ön kayıt yaptıran öğrencilerin listesinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri daire Başkanlığından alınması.
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Uzman Psikiyatrisin talep edilmesi.
 • Sınav Komisyonunun oluşturulması.
 • Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklerinden tüm öğrencilerin “Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi” alınması.
 • Beden Yeterliliği sınavının yapılması.
 • Mülakatın yapılması.
 • Değerlendirme Sınav Sonuçlarının ilanı ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi.  
 
BAYAN ADAY BEDEN YETERLİLİK VE MÜLAKAT FORMU
ERKEK ADAY BEDEN YETERLİLİK VE MÜLAKAT FORMU