Fakültemizde Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi

29 Eylül 2022 Perşembe

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ferhat KALAYCI ve Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şengül ŞANLIER UÇAK tarafından Fakültemizin yeni öğrencilerine, Üniversitemize ve Fakültemize daha kolay uyum sağlayabilmeleri amacıyla üniversitemizin ve fakültemizin akademik, sosyal ve kültürel imkanları hakkında 28 Eylül 2022 tarihinde bilgiler verildi. Ayrıca üst sınıf öğrencileri de deneyimlerini yeni öğrencilerimizle paylaşarak bu sürece katkı sağlamışlardır. Daha sonrasında sorumlu öğretim elemanları tarafından Fakültemiz içerisinde bulunan derslikler, laboratuvarlar, simülatör merkezleri fiziki olarak tanıtıldı.