DUİM Birim Akademik Teşvik (Vakıf Ortak) Başvuru Değerlendirme Komisyonu

 Başkan Assoc. Prof. Dr. Şengül ŞANLIER UÇAK
 Üye Assoc. Prof. Dr. İlhan YANDI
 Üye Assist. Prof. Dr. Muhammet AYDIN