DUİM Bölümü Akreditasyon Komisyonunun Oluşturulması

Başkan Doç. Dr. Mehmet KAPTAN
Üye Doç. Dr. Şengül ŞANLIER UÇAK
Üye Doç. Dr. Erkan ÇAKIR
Üye Dr. Öğretim Üyesi Şaban Emre KARTAL
Üye Dr. Öğretim Üyesi Orkun Burak ÖZTÜRK
Üye Araş. Gör. Dr. Ozan BAYAZİT
Üye Araş. Gör. Özgür DAL