Tek Ders Sınav Duyurusu

02 Temmuz 2021 Cuma

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi için 26 Temmuz 2021’de yapılacak olan Tek Ders Sınavına girecek öğrencilerin ekteki Tek Ders Sınavı Dilekçesini doldurup imzaladıktan sonra en geç 14 Temmuz 2021 saat 17:00’a kadar tkdf@erdogan.edu.tr adresine göndermesi gerekmektedir.

Classroom Sınıf kodları değişmemiş olup öğrenciler aynı sınıf  koduyla sınava girebileceklerdir.
 
Not: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 28. Maddesi gereğince;
(1) Mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrenciler, söz konusu dersin dönemine ve derse kayıt yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, akademik takvimde belirtilen zamanda, tek ders sınavına girerler.
(2) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmeleri için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını (derse devam şartı) yerine getirmiş olmaları zorunludur.
(3) Tek ders sınavında başarılı olabilmek için, 100 üzerinden en az 60 puan almak zorunludur. Tek ders sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer. 
 
Tek Ders Sınav Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.
http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/1/?tipID=2&formlarId=100