Kara ve Deniz Stajları Hakkında

30 Eylül 2020 Çarşamba

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı içerisinde, Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Eğitim-Öğretim Planları bölümü Madde 11’in 2 ve 3’üncü fıkrası ve T.C. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 25.06.2020 tarih ve 25032954-020-E.34721 sayılı yazısı dikkate alınarak, öğrencilerimizin 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı içerisinde eğitim öğretim faaliyetleri ile eş zamanlı olarak denizcilik işletmeleri stajı (kara stajı) ve deniz stajlarını (I. Deniz Stajı, II. Deniz Stajı ve Açık Deniz Stajı) yapmalarının uygun olduğuna ve tüm bu stajların uygulamasında Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Kalite El Kitabı Staj Esasları Prosedürüne uygun olarak hareket edilmesine karar verilmiştir.

Uzaktan eğitim döneminde staj yapmak isteyen öğrencilerimiz, ekteki dilekçelerden durumlarına uygun olanı doldurup, imzalamalı ve varsa istenen diğer belgeler ile birlikte tkdf@erdogan.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.


Uzaktan Eğitim Türk Bayraklı Gemiler İçin Başvuru Dilekçesi
Uzaktan Eğitim Yabancı Bayraklı Gemiler İçin Başvuru Dilekçesi
Uzaktan Eğitim Denizcilik İşletmeleri (Kara Stajı) İçin Başvuru Dilekçesi
Uzaktan Eğitim Türk Yabancı  Bayraklı Gemide Staja Devam Dilekçesi