Fakültemizde Seminer Sunumu

07 Şubat 2022 Pazartesi

Fakültemiz öğretim elemanlarından ÖYP kapsamında farklı üniversitelerde doktora yapan aşağıda isimleri verilen arkadaşlar, tabloda belirtilen konularla ilgili olarak Fakültemiz konferans salonunda seminer sunumlarını gerçekleştireceklerdir. Tüm akademik personelimiz ve öğrencilerimiz davetlidir.
 
Tarih/ Saat Semineri Sunan Seminer Konusu
09.02.2022 10:00-10:45 Arş. Gör. Dr. Burcu ÇELİK Deniz ulaştırması emniyet yönetimi için trafik akış simülasyonu uygulaması.
09.02.2022 11:00-11:45 Arş. Gör. Dr. Ozan BAYAZIT Denizde petrol kirliliğine acil durum müdahale tesisinin konum optimizasyonu.
09.02.2022 13:00-13:45 Dr. Öğr. Üyesi Erkan ÇAKIR İş yeri tehlikeleri ve mesleki riskler: Ticaret gemilerinde meydana gelen iş kazaları üzerine bir inceleme.
09.02.2022 14:00-14:45 Arş. Gör. Dr. Serap GÖKSU Emniyetli Gemi Operasyonları için Hata Türleri ve Etkileri Analizi(FMEA)'ne Dayalı Risk Değerlendirme Modeli Geliştirilmesi.