Açık Deniz Stajı-7 Ay/Long Term Sea Traning-7 Months Bahar Yarıyılı Sınavı Hakkında

15 Mayıs 2023 Pazartesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü “Açık Deniz Stajı-7 Ay/Long Term Sea Traning-7 Months” dersi sınav değerlendirmesi için 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı için Bölüm Staj Komisyonunun birincisi 25-26 Mayıs 2023 tarihlerinde ve saat: 9:30-17:00 arasında yapılacağı Fakültemiz web sayfasından ilan edilmişti.
Ancak Üniversitemiz Senatosunun 04.05.2023 tarihli ve 191 sayılı toplantısında almış olduğu kararlara istinaden Açık Deniz Stajı-7 Ay/Long Term Sea Traning-7 Months dersi sınavı Eş Zamanlı Uzaktan Eğitim Sistemi ile yapılmasına karar verilmiştir. Staj komisyonuna girmek isteyen öğrencilerimiz en geç 24 Mayıs 2023 tarihine kadar aşağıda belirtilen staj evraklarını şahsen veya posta yolu ile bölüm sekreterliğine ulaştırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar ilgili evrakları tarafımıza ulaştırmayan öğrenciler değerlendirme sınavına alınmayacak ve bir sonraki sınav dönemini beklemek durumunda kalacaklardır.
 
Dönem Sonu Sınav Tarihleri:
1. Sınav;
 • Staj Evraklarının Fakülteye Teslimi İçin Son Tarih: 24 Mayıs 2023
 • Sınav Tarihi: 25-26 Mayıs 2023, Saat: 9:30-17:00
2. Sınav;
 • Staj Evraklarının Fakülteye Teslimi İçin Son Tarih: 12 Haziran 2023,
 • Sınav Tarihi: 15-16 Haziran 2023, Saat: 9:30-17:00
 
Fakülteye Teslim Edilmesi Gereken Evraklar Listesi
 1. Staj Değerlendirme Formu
 2. Staj Defteri ve Ek Dosyaları
 3. Öğrenci Staj Sicil Fişi ve Değerlendirme Formu (kapalı zarf içinde ve onaylı)
 4. Ships Particulars, Gemi Özellikleri
 5. Pasaport ve Gemiadamı cüzdanının kimlik bilgileri sayfası ile yurda giriş çıkış kayıtlarının bulunduğu sayfalarının fotokopisi
 6. Emniyet Müdürlüğünden ya da e-devlet üzerinden alınan yurda giriş çıkış kaydı belgesi
 7. Personel Listesi (Öğrencinin gemiden alacağı ve kendi adının geçtiği Gümrük veya Liman Başkanlığı onaylı personel listesi-özellikle kabotaj seferi yapan bir gemiye ya da Türkiye karasularındaki herhangi bir gemiye katılım olacaksa katılışın ve ayrılışın olduğu tarihleri içermelidir)
 8. Kabotaj seferi yapan gemilerde staj yapanlardan gemiden ayrılma limanı başkanlığı tarafından onaylanmış hizmet belgesi
 9. Deniz Hizmet Belgesi (Kaptan ve Şirket tarafından onaylı)
 10. Tersanede geçen staj dönemi için tersaneden alınan hizmet belgesi (ilgili makam onaylı)