Açık Deniz Stajı-7 Ay/Long Term Sea Traning-7 Months Bahar Yarıyılı Sınav Tarihleri Hakkında

11 Ocak 2021 Pazartesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü “Açık Deniz Stajı-7 Ay/Long Term Sea Traning-7 Months” dersi sınav değerlendirmesi için 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Bölüm Staj Komisyonunun toplanacağı tarihler aşağıdaki gibi olup, bu tarihler dışında “Açık Deniz Stajı-7 Ay/Long Term Sea Traning-7 Months” dersi için değerlendirme sınavı yapılmayacaktır. Sınav belirtilen tarihlerde ve Uzaktan Eğitim (Eş Zamanlı) sistemi ile gerçekleştirilecektir.
Öğrencilerimiz aşağıda belirtilen tarihe kadar staj defterleri ve ilgili evrakları kargo yoluyla Fakültemize göndermekle yükümlüdürler. Belirtilen tarihe kadar ilgili evrakları tarafımıza ulaştırmayan öğrenciler değerlendirme sınavına alınmayacak ve bir sonraki sınav dönemini beklemek durumunda kalacaklardır.
 
Bahar Yarıyılı İçin:
1’inci Sınav;
 1. Staj Evraklarının Fakülteye Teslimi İçin Son Tarih: 1 Mart 2021,                    
 2. Sınav Tarihi: 3 Mart 2021, saat: 9:30-17:00
2’inci Sınav;
 1. Staj Evraklarının Fakülteye Teslimi İçin Son Tarih: 18 Haziran 2021,                     
 2. Sınav Tarihi: 21-22 Haziran 2021, saat: 9:30-17:00
Fakülteye Teslim Edilmesi Gereken Evraklar Listesi
 1. Staj defteri ve ek dosyaları
 2. Öğrenci Staj Sicil Fişi ve Değerlendirme Formu (kapalı zarf içinde ve onaylı)
 3. Ships Particulars, Gemi özellikleri
 4. Pasaport ve Gemiadamı cüzdanının kimlik bilgileri sayfası ile yurda giriş çıkış kayıtlarının bulunduğu sayfalarının fotokopisi
 5. Emniyet Müdürlüğünden ya da e-devlet üzerinden alınan yurda giriş çıkış kaydı belgesi
 6. Personel Listesi (Öğrencinin gemiden alacağı ve kendi adının geçtiği Gümrük veya Liman Başkanlığı onaylı personel listesi-özellikle kabotaj seferi yapan bir gemiye ya da Türkiye karasularındaki herhangi bir gemiye katılım olacaksa katılışın ve ayrılışın olduğu tarihleri içermelidir)
 7. Kabotaj seferi yapan gemilerde staj yapanlardan gemiden ayrılma limanı başkanlığı tarafından onaylanmış hizmet belgesi
 8. Deniz Hizmet Belgesi (Kaptan ve Şirket tarafından onaylı)
 9. Tersanede geçen staj dönemi için tersaneden alınan hizmet belgesi (ilgili makam onaylı)