2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme/Derse Kayıt İşlemleri

19 Şubat 2021 Cuma

2020-2021 Bahar yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı tüm öğrencilerimizin kayıt yenileme-derse kayıt tarihleri ve işlemlerine ilişkin duyurularımızı ve kılavuzlarımızı dikkatle inceleyerek, aşağıda belirtilen tarihlerde kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

 
ÖĞRENİM ÜCRETİ/KATKI PAYI ÖDEME   (22-26 Şubat 2021)

Öğrencilerimizin derse kayıt yapılabilmeleri için (öğrenim ücreti/katkı payı borcu olanlar)  2020-2021 bahar yarıyılı katkı payı veya öğrenim ücretlerinin 2. taksitini 22-26 Şubat 2021 tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir. Ödemeler Ziraat Bankası'nın herhangi bir ATM’sinden Banka Kartı kullanmadan yapılabilir.

 
Ziraat Bankası ATM’lerinden Öğrenim Harçları Yatırma İşlemi

Kartsız İşlem-Ödeme İşlemleri-Eğitim Ödemeleri-Üniversite Ödemeleri-Recep Tayyip Erdoğan Ün. –Öğrenci Numarası ile giriş yapılacaktır.

 
ÖĞRENCİ NUMARASI

Öğrenci numarası öğrencilik süresince tüm işlemlerde kullanılır. Öğrenci numarası http://ogrenci.erdogan.edu.tr/OgrenciSorgulama/Index   ekranından TC Kimlik Numarası girilerek öğrenilir.

 
İNTERAKTİF DERSE KAYIT / KAYIT YENİLEME  (22-28 Şubat 2021)

Öğrenci Derse kayıt/kayıt Yenileme Kılavuzu için   tıklayınız.

 

Öğrenci bilgi sistemine giriş yapabilmek için  REBİS (Bilgi yönetim Sistemi) adresine gidilir.  Açılan sayfadan kurumsal e-posta adresi ve şifre ile Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) giriş yapabilirsiniz.
E-posta adresi “Öğrenci e-posta adresimi öğrenmek istiyorum”, şifre ise “Şifremi unuttum” butonlarından öğrenilmesi mümkündür.

 

(Sisteme giriş ve e-posta/şifre işlemlerin de sorun yaşıyorsanız  “E-Posta ve Şifre Oluşturma İşlemleri”     Kılavuzunu inceleyiniz.)

 
DERS SEÇİM İŞLEMİ

Ders kaydı işlemlerinde öğrenciler öncelikle alt sınıflardan başarısız oldukları ve alt sınıflardan sorumlu olup hiç almadıkları dersler ile bulunduğu döneme ait dersi/dersleri almak zorundadır. Başarısız dersler Öğrencinin “SEÇTİĞİNİZ DERSLER” kısmında yer almaktadır.

 

Yeni alınacak dersler “AÇILAN DERSLER” kısmında listelenmektedir. Kayıt yapılacak dersler, alınması gereken derslerin başında bulunan “+” işareti tıklanarak “SEÇTİĞİNİZ DERSLER” e eklenip, tüm seçilen dersler taslak olarak kayıt edilip danışman onayına gönderilir. Seçilen derslerin danışmanlar tarafından onaylanması 22 Şubat-05 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra öğrenci ders kaydını gerçekleştirmiş olur.

Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakülteleri öğrencileri bahar yarıyılında yıllık derslere güz yarıyılında kayıt yaptırdıklarından bahar yarıyılında sadece dönemlik derslere kayıt yaptıracaklardır.
 

Ayrıca Ön lisans-Lisans öğrencilerinin (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç) harfli başarı notu “DC” olan dersleri; eğer dönem ortalaması (YANO) 2.00 ve üstü ise bu derslerden “başarılıdır” ve öğrencinin bu dersi tekrar almasına gerek yoktur ancak not yükseltmek amacı ile tekrar alabilir. Böyle bir ders seçilmiş gözüküyorsa bu bilgiye göre tercih yapılmalıdır. Eğer dönem ortalaması (YANO) 2.00’nin altında ise dersten “başarısızdır” ve dersi tekrar almak zorundadır.   

 
ÇİFT ANADAL/YANDAL PROGRAMLARINDA DERSE KAYIT İŞLEMİ

Çift Anadal/Yandal programlarına kayıt yapan öğrencilerin derse kayıt işlemleri 22-28 Şubat 2021 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sisteminden (ÖBS) yapılacaktır.  Derse kayıtlarda sistemden sorun olması durumunda Derse Kayıt Formu ile derse kayıt yapılabilecektir. Bu programlara kayıtlı öğrencilerimizin ÖBS’nde sorun yaşamaları durumunda 0 464 2236126 dahili numaradan 4210 ile iletişim kurmaları veya oidb@erdogan.edu.tr adresine e-posta ile bildirmeleri önerilmektedir.

 
ÜST YARIYILLARDAN DERS ALMA

Genel akademik not ortalaması en az 3.00 olan önlisans ve lisans öğrencileri ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, programlarına ait bir üst yarıyıl/yıl derslerinden en fazla 3 tane alabilirler. Derse kayıtlarda sistemden sorun olması durumunda ders ekleme  Derse Kayıt Formu ile üstten ders alma yapılabilecektir.

                   
ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ DERS SEÇİM İŞLEMİ

Ders planında Üniversite Ortak Seçmeli Dersi (ÜSD kodlu) bulunan öğrenciler kendi programları tarafından açılan Üniversite Ortak Seçmeli derslere kayıt yapamazlar. Diğer Programlar tarafından açılan ÜSD derslerine kayıt yapabilecek olup, alınacak ders sayısı 1 (Bir) dir. Sistem üzerinden ders seçme işlemi ise diğer derslerle aynı zamanda aynı şekilde olacaktır. Ders ekleme çıkarma döneminde danışman onayı ile değişiklik yapılabilir.

 

Öğrenciler, tekrarlamaları gereken seçmeli (program veya üniversite ortak seçmeli dersler) derslerin yerine ilgili yarıyılda açılan diğer seçmeli derslerden herhangi birini alabilirler. Bu takdirde, derse devam zorunluluğu şarttır.

 

Bu işlemlerden sonra mutlaka kayıt yapılan derslerin çıktısının alınıp saklanması sonradan karşılaşılabilecek sorunlar için önem taşımaktadır.

 

Yapılan işlemlerin danışman tarafından onaylanıp onaylanmadığı öğrencinin kendi sayfasından transkriptine bakılıp kontrol edilebilir. Seçilen dersler danışman tarafından onaylanmış ise 2020-2021 Bahar Yarıyılı dersleri öğrencinin transkriptine yansıyacaktır. Aksi halde durumun danışmana bildirilmesi gerekmektedir.

                                                   
Ders seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken durumlar

*Öğrenci ders kaydını yapmadan önce transkriptinden (not döküm belgesi) ders durumunu mutlaka incelemelidir. Öğrenci otomasyonu sayfanızda ki ders müfredatınızda bulunan derslerle, transkriptinizde ki dersleri karşılaştırarak kayıt yapacağınız dersleri belirleyiniz.

 

Derse kayıt ile ilgili karşılaşılabilecek sorunların ilgili birim öğrenci işlerine veya ÖİDB’na bildirilmesi yararınıza olacaktır.

   
                                                                                         ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 
 
Akademik birimler web sayfaları : https://www.erdogan.edu.tr/ 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Santral 0 464 223 61 26 / Dahili 4205
e-posta oidb@erdogan.edu.tr
Web adresi  http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/

  

LİSANS ÖĞRENCİ İŞLERİ- Dahili no
Tıp Fakültesi
Turgut Kıran Denizcilik Fak.
Eğitim Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bil. Fak.
Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.
Turgut Kıran Denizcilik Y.O.
4207
4216
Ardeşen Turizm Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
Fındıklı Uygulamalı Bilimler Y.O.
4210
4239