2020-2021 Bahar Dönemi Sınav Süreçlerine İlişkin Senato Kararı

08 Haziran 2021 Salı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu, 24.05.2021 tarih ve 162 sayılı Toplantısında 2020-2021 Bahar dönemi yarıyıl sonu sınavı (final), bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve ek sınavlarının nasıl yapılacağı konuları görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:

  1. Uzaktan eğitimle yürütülen derslerin yarıyıl sonu sınavı (final), bütünleme, tek ders ve ek sınavlarının ilgili öğretim elemanının görüşü, bölüm ve birim kurulunun kararı ile çevrim içi çoktan seçmeli/yazılı/sözlü sınav, sunum, ödev, rapor, araştırma, proje vb. yöntemler kullanılarak yapılmasına,
  2. Yüz yüze eğitimle yürütülen derslerin yarıyıl sonu sınavı (final), bütünleme, tek ders ve ek sınavlarının yüz yüze yapılmasına,
  3. Birimlerin, hangi dersin yarıyıl sonu sınavı (final), bütünleme sınavı ile tek ders sınavının hangi yöntemle yapılacağı kararını 11 Haziran 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar alarak web sayfası vasıtasıyla öğrenciye duyurmalarına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirmelerine,
  4. Öğretim elemanının, birimler tarafından karar alındıktan sonra yürüttüğü dersin sınavlarının nasıl yapılacağı bilgisini Classroom’a girmesine,
  5. Öğrencilerin hazırlamış oldukları sunum, ödev, rapor, araştırma, proje vb. çalışmaları ilgili tarihler arasında Google Classroom’a yüklemelerine,
  6. Bitirme çalışmalarının/tezlerinin/projelerinin danışman öğretim elemanının değerlendirmesiyle sonuçlandırılmasına,
  7. Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususların, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaf ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir” ilkeler doğrultusunda yürütülmesine,
  8. Sınav notlarının, öğrencilerin gerçek kazanımlarını doğru bir biçimde yansıtması ve sınavlarda kopya çekilmesinin önlenmesi için öğretim elemanları ile birim yöneticilerinin sınav güvenliğini sağlayacak her tür önlemi alarak öğrenciye duyurmalarına,

karar verilmiştir.