Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü Bilgilendirme Toplantısı

13 Şubat 2024 Salı

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından 12.03.2024 tarihinde fakültemizde bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.
Fakültemiz akademik personeline yönelik olan "BAP Yönergesi ve Uygulama Esasları" başlıklı sunum BAP Koordinatörü Sayın Prof. Dr. Erol YILMAZ tarafından gerçekleştirildi. Sayın Yılmaz sunumunda;
  • BAP Destek Programları,
  • Performansa Dayalı Bütçe Limit Uygulaması,
  • Proje Sonuçlarının Yayınlanması,
  • Proje Süreçlerine Yönelik Genel Bilgiler
  • Genel Esaslar ve İlkeler
hakkında bilgilendirmeler yapmıştır.
Sunum sonunda konuya ilişkin sorular üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur.