DUİM Birinci Sınıf Öğrencilerimize Gemi Oryantasyon Eğitimi yapıldı

13 Aralık 2023 Çarşamba

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Fakültemiz birinci sınıf öğrencilerine, okutulan DUM109 Seyir I, DUM121 Denizde Emniyet I ve DUM107 Gemicilik I derslerinin uygulamaları Üniversitemiz R/V KARADENİZ ARAŞTIRMA gemisinde gerçekleştirildi.
Öğrencilerimizin yaz döneminde gerçekleştirecekleri ilk stajları öncesinde gemi ve köprüüstü ortamının tanıtılması, seyir ile ilgili uygulamaların gerçek ortamında yapılması, denizde kişisel canlı kalabilme teknikleri,  yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimleri, gemilerin kısımlan ve yapısal elemanların isimleri, güverteler, makine dairesi, boru devreleri ve tanklar, portuç ve boyalıklar, yaşam mahalli, dümen dairesi, borda iskelesi, kaportalar, lumbuzlar, manikalar, fanlar gibi donanımların tanıtılması amacıyla Üniversitemiz R/V KARADENİZ ARAŞTIRMA gemisinde Fakültemiz birinci sınıf öğrencilerine Gemi Oryantasyon Eğitimi verilmiştir.
Gemi Oryantasyon Eğitimine Dr. Öğretim Üyesi İdris TURNA, Dr. Öğretim Üyesi Muhammet AYDIN, Öğr. Gör. Ahmet Emre PİRİM, Öğr. Gör. Şevki KUTAY, Araş. Gör. Özgür DAL, Üniversitemiz R/V KARADENİZ ARAŞTIRMA gemisi personeli ve Fakültemiz birinci sınıf öğrencileri katılmıştır.