Fakülte ADEK Kurulu

 Başkan Prof. Dr. Temel ŞAHİN
 Üye Dr. Öğretim Üyesi Şengül ŞANLIER
 Üye Dr. Öğretim Üyesi İdris TURNA
 Üye  
 Üye Öğrenci Temsilcisi)

Görevi: Bu Kurul, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesinde bulunan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerinde yürütülen ulusal ve uluslararası akademik eğitim - öğretim faaliyetlerini ilgili mevzuatlara göre değerlendirir ve akademik kalitenin geliştirilmesi için önerilerde bulunur.