Taşınır Değer Tespit ve İmha Komisyonu

Başkan Doç. Dr. İlhan YANDI
Üye Cihan DURMAZ
Üye Musa Kazım YALIM
 

Görevi: Bu Komisyon, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesindeki mal veya malzemelerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde güncel koşullara göre değerlerini tespit eder.