Taşınır Değer Tespit ve İmha Komisyonu

Başkan Öğr. Gör. İdris TURNA
Üye Kadir TOKLU
Üye  
 

Görevi: Bu Komisyon, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesindeki mal veya malzemelerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde güncel koşullara göre değerlerini tespit eder.