Staj Sanayi Koordinatörlüğü ve Değerlendirme Komisyonu

Başkan Yrd. Doç. Dr. Şengül ŞANLIER
Üye Öğr. Gör. İdris TURNA
Üye Öğr. Gör. Ahmet Emre PİRİM
Üye Öğr. Gör. Mehmet KAPTAN
Üye Öğr. Gör. Şevki KUTAY
 

Görevi: Bu Komisyon, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesinde bulunan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin kaliteli staj yapmalarına imkân sağlama, staj yerlerini belirlemede öğrencilere yardımcı olur ve staj sonuçlarının değerlendirmesini yapar.