Sınav, Eğitim - Öğretim ve Mezuniyet Komisyonu

Başkan Yrd. Doç. Dr. Şengül ŞANLIER
Üye Öğr. Gör. İdris TURNA
Üye Öğr. Gör. Ahmet Emre PİRİM
Üye Öğr. Gör. Kenan BALCI
Üye  
 

Görevi: Bu Komisyon, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesindeki sınav, eğitim-öğretim ve mezuniyet ile ilgili işlerin yürütülmesine katkı sağlar.