Sınav, Eğitim - Öğretim ve Mezuniyet Komisyonu

Başkan Dr. Öğretim Üyesi  ŞANLIER
Üye Dr. Öğretim Üyesi İdris TURNA
Üye Öğr. Gör. Ahmet Emre PİRİM
Üye Öğr. Gör. Kenan BALCI
Üye  
 

Görevi: Bu Komisyon, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesindeki sınav, eğitim-öğretim ve mezuniyet ile ilgili işlerin yürütülmesine katkı sağlar.