Risk Komisyonu

Başkan Dr. Öğretim Üyesi Şengül ŞANLIER
Üye Kadir TOKLU
Üye  
 

Görevi: Bu Komisyon, akademik ve idari anlamdaki riskleri önceden öngörerek alınması gereken uygun çözüm önerilerini sunar.