Risk Komisyonu

Başkan Yrd. Doç. Dr. Şengül ŞANLIER
Üye Kadir TOKLU
Üye  
 

Görevi: Bu Komisyon, akademik ve idari anlamdaki riskleri önceden öngörerek alınması gereken uygun çözüm önerilerini sunar.