Muayene ve Kabul Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi İdris TURNA
Üye Öğr. Gör. Ahmet Emre PİRİM
Üye Musa Kazım YALIM
 

Görevi: Bu Komisyon, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi için alınan veya mevcut olan mal ve/veya malzemelerin ilgili mevzuatlara uygun olarak muayene ve/veya kabulünü yapar.