Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu

Başkan M. Kazım YALIM
Üye Emin ERGÜL
Üye Cihan DURMAZ
 

Görevi: Bu Komisyon, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesindeki ayıklama ve imha işlemlerini ilgili mevzuatlara göre yapar.