Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu

Başkan Huriye DENİZ
Üye Musa Kazım YALIM
Üye Cihan DURMAZ
Üye Emin ERGÜL
 

Görevi: Bu Komisyon, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesindeki ayıklama ve imha işlemlerini ilgili mevzuatlara göre yapar.