Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ADEK Kurulu Alt Birim

 Başkan Öğr. Gör. Şevki KUTAY
 Üye Öğr. Gör. Kenan BALCI
 Üye Araş. Gör. Ömer Sinan ŞAHİN
 

Görevi: Bu Kurul, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesinde bulunan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünde yürütülen ulusal ve uluslararası akademik eğitim - öğretim faaliyetlerini ilgili mevzuatlara göre değerlendirir ve akademik kalitenin geliştirilmesi için önerilerde bulunur.