DUİM Birim Vakıf Akademik Teşvik Başvuru Değerlendirme Komisyonu

 Başkan Doç. Dr. Şengül ŞANLIER UÇAK
 Üye Doç. Doç. İlhan YANDI
 Üye Öğr. Gör. Dr. Orkun Burak ÖZTÜRK