Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ADEK Kurulu Alt Birimi

 Başkan Dr. Öğretim Üyesi Şengül ŞANLIER
 Üye Öğr. Gör. Ahmet Emre PİRİM
 Üye Öğr. Gör. Şaban Emre KARTAL

Görevi: Bu Kurul, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesinde bulunan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünde yürütülen ulusal ve uluslararası akademik eğitim - öğretim faaliyetlerini ilgili mevzuatlara göre değerlendirir ve akademik kalitenin geliştirilmesi için önerilerde bulunur.