Burs ve Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Değerlendirme Komisyonu

Başkan Dr. Öğretim Üyesi Şaban Emre KARTAL
Üye Dr. Öğretim Üyesi Mehmet KAPTAN
Üye Öğr. Gör. Dr. Orkun Burak ÖZTÜRK
 

Görevi: Bu Komisyon, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesinde burs duyurularını ve değerlendirmelerini yapar. Ayrıca; kısmi zamanlı iş başvurularını ilgili mevzuatlara göre değerlendirir.