Burs ve Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Değerlendirme Komisyonu

Başkan Yrd. Doç. Dr. Şengül ŞANLIER
Üye Öğr. Gör. İdris TURNA
Üye Öğr. Gör. Ahmet Emre PİRİM
 

Görevi: Bu Komisyon, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesinde burs duyurularını ve değerlendirmelerini yapar. Ayrıca; kısmi zamanlı iş başvurularını ilgili mevzuatlara göre değerlendirir.