Birim Yayın Komisyonu

Birim Yayın Komisyonu
 Başkan Dr. Öğretim Üyesi İdris TURNA
 Üye Doç. Dr. Şengül ŞANLIER UÇAK (Asil Üye)
 Üye Doç. Dr. Sezai KÜTÜK (Yedek Üye)
 Üye Dr. Öğr. Üyesi Erhan ÇİLOĞLU (Yedek Üye)
   

Görevi: