Birim Kalite Komisyonu

Unvanı  - Adı Soyadı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi İdris TURNA Başkan
Doç. Dr. Şengül ŞANLIER Üye
Dr. Öğr. Üyesi Erhan ÇİLOĞLU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Erkan ÇAKIR Üye
Öğr. Gör. Dr. Orkun Burak ÖZTÜRK Üye
Öğr. Gör. Ahmet Emre PİRİM (Tem.) Üye
Arş. Gör. Muhammet AYDIN Üye
Huriye DENİZ (Fakülte Sekreteri) Üye