Arıza Tespit ve Bakım - Onarım Komisyonu

Başkan Öğr. Gör. Kenan BALCI
Üye Öğr. Gör. Şevki KUTAY
Üye Kadir TOKLU
 

Görevi: Bu Komisyon, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesindeki mal ve malzemelerin arıza tespiti ve bakım-onarım ile ilgili işleri yürütür.