Akademik Danışmanlar

Sınıfı Danışman Ünvanı, Adı ve Soyadı
1 Araş. Gör. Dr. Burcu ÇELİK
2 Dr. Öğr. Üyesi Erkan ÇAKIR
3 Doç. Dr. İlhan YANDI
4 Öğr. Gör. Ahmet Emre PİRİM