Açık Deniz Stajı Ön Koşulları

15 Mayıs 2016 Pazar

Bölümümüz Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerinin Açık Deniz Staıj Ön Koşulları aşağıdaki gibidir.

1)   21.06.2011 ve 21.06. 2012 tarihleri arasında staj yapan ve yapacak öğrenciler için I. Açık deniz stajı için ön koşul, Denizde Güvenlik I ve Denizde Güvenlik II derslerinden başarılı olmak (2009 yılı girişli öğrencilerimiz için geçerlidir).
Denizcilik Müsteşarlığı Yazısı

2)   21.06.2012 tarihinden sonra staj yapacak öğrencilerimiz için Yüksekokulumuz Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Kalite El Kitabı Staj Esasları Prosedüründe belirtilen ön koşullar geçerlidir.
Staj Esasları Prosedürü